Piirustuskurssilla aiheena oli ihminen. Tehtiin harjoitelmia á 5 min. Vasemmalla ylhäällä: paperiin katsomatta, oikealla ylhäällä pyöreää viivaa käyttäen, vasemmalla alhaalla vasemmalla kädellä, oikealla keskellä makaava malli. Huom! olin harjoittanut piirustusta vain kolmella tunnilla ennen tätä ja aikaisemmat piirustuskokemukset ovat viidenkymmenen vuoden takaa... olen tällä hetkellä uudessa harrastuksessani siinä vaiheessa, että koen valkoisen paperin kauhua - on äärimmäisen suuria ponnistuksia vaativaa vetää ensimmäinen viiva, toinen saattaa olla jo helpompi.