NISKA

Imatran BB-festareilla esiintyi Dr. John. Konsertissa istuin paikassa, jossa näin vain herran NIskan. Kuuluvaisuus oli ihan hyvä.