Hannunpäivän luontoretkellä kuvattuja veden olomuotoja: